• 15 Şubat 2020, Cumartesi 12:10
OSMAN KİBAR

OSMAN KİBAR

Maraş komplex!

MARAŞ KOMPLEX

dibâce

1920.den bugüne bu topraklarda rus brasil danmarx patagonia tailand zangora zimbabve kurşunu ile öldürülen veya ipiyle asılan bi tek insanoğlu (müselman) var mı kim bu bizi öldürenler katiller ve ben onlara beni kurtardı falan diye tapacağım ha ve kurtuluş adlı bi savaş mavaş -amman yawaş (gel)- yok ki var ezan kuran teknoloji giyim kuşam yasaklama şapka giymeyi reddettiği için maraş.ta maşallah amcayı ulucamiden çıkarıp 67 arkadaşı (müslüman terörist) ile asmalar / kurşuna dizmeler / bu seviyedeki bir katil zihniyeti ucalama ululama yüceleme bize yakışır mı / âbi (hani cüceleme belki)

I

bugün (12 şubat) maraş.ın şeyi dediler / sanki aklımı yediler / şöyle ki

işbu maraş/işi kurtulma/dondurma hikayesi epey meşkuktur bi’kalem geçelim adıgeçen ayaklanmaya katılan kişilerin öndegelenleri birkaç yıl sonra yine ulucamidedir ve dışarı çıkamamaktadır zira “fırance değil” tc ordusu camiyi kuşatmıştır sonunda teslim olurlar 68 kişi oldukları biliniyor çıkar çıkmaz doğruca tc.nin kendileri için hazır beklettiği “darağaçlarına” getirilirler aynı anda olmak üzere asılarak (kurşuna dizilerek de olabilir / artık rejimin zevkine kalmış bi’şey / bize ne!) şehit edilirler yani tc istiklal/istiskal/özgürleştirme mahkemesi tarafından infaz edilirler (bu iş diyarbekir’de ş’apıldı diyen de çıkmıştır) içlerinden maşallah adlı müslüman teröristin teslim-i can itmezden önce asılmasıyla ilgili olaraktan dönemin kahraman tc devletine/ordusuna doğru şöyle bağırdığı görülür “benim adım maşallah // şapka giymem inşallah (lan)” işte günümüzde maraşın şapka giymeyi reddettiği için “gebertilen” ol terörist müslümandan kurtulmasını kutlamak mübarek bir merasim/ritüel/ayin halini almış bulunmaktadır kutlu olsun allah kabul etsin yaşşasın cumcum ayy ne güzel ne heyecanlı değil mi okurken insanın içi bi’hoş oluyo yine vücudun içindeki bellibaşlı bazı organlarda enteresan bi seğirme vücuda geliyo nerden bakılsa insanın tc.ye tapası ve aklına vb obiççim sahneler geliyo ez-cümle kurtulma iyidir kurtulmama ise pek iyi değildir (misal norway danmarx patagonia honduras vb. gibisi kurtulma yaşamamış takke çorap için insan asılmamış yerler ne şansızdır) yani bugün rahatça maraşdövme dondurma yiyebiliyosanız ya da bacağınıza kafirişi dövme yaptırabiliyosanız işbu ol kehraman cumcumcu ordu (bugünkü diil/ogünkü ordu) sayesindedir ey müslüman -bre gafil- tc.ye ve onun “şeyleri”ne şükretmeyi unutma nankörlük etme hatta haddin bilesüz köppek

II

“maraş adlı bi şehrin itfaiye (söndürme) merkezine karı atma donsuz yosma oynatma” haberleri (bkz 06.11.2018) üzerine serbest ve mest bi tetebbu

hmm maraş bi zamanlar (cum regimesinin asr-ı saadetlü yılları) müslüman teröristlerin maraştaki camiye sığınma eylemi ancak üç gün sürebilmişti eh haliyle etrafına gazyağı dökülmüş yakılmak üzere olan gerici müslüman tapınağı olan ol camiden tıppışş tıpış çıktılar (eh çoluk cocuk karı kızan rehin alınınca daha n’apsınlardı yani) ol müslim teröristler şapka takke çorap fanila yasalarına aykırı davranmışlardı yanii olceek şiyy değil idi genç cummcum rejimi her şeyi ş’apar emme bunu affedebilemezdi işte bundan nâşi hemen orayacak yani ulucami önünde asıldılar bi rivayete göre kurşuna dizildiler eh artıkın rejimin canilik zevk katsayısına kalmış bişiiy n’aparsıng yaşşesin maraşın gurtuluşşu ah ne heyecannı (ve kannı) diğ mi laikçi milliyetçü kardiiş ne yanii günümüz maraşında itfaiye (söndürme) bodrumunda üçbuççuk veya dört oruspuj garı kırıytmışmış da maraşın şerefi ş’olmuşmuş da amman efenim amman amanı biliin mi amanı bi de bi ol şarın bi madalya işi var ki konuşmaya onokka böbrekdaşı ister hele bi de kahramanrize meselesi/fıkrası uff ki üff

“yavuz karaahmetoğlu izmir belediyesi yapsa şaşmam da maraş bizim cigerimiz” dimiş eh bizi de ulucami önünde sıkılan boynumuzda acizane veya göğsümüze/beynimize sıkılan gurşunnar arz ederim yani “kezban turhal haberde izleyince gözlerime inanamadım rezillik” dimiş istirham etmek isterüm hanımabla ayy men de “benim adım maşalllah şapke giymem inşallah” didügü içün 67 terrörist yoldaşıyla ulucami önünde asılımasını/mermiye dizilmesini duyduguma inanamıyom resmen cânım inanamamak iste(mi)yo can değil mi işte canı olmadık başka şiyler çekiyo çağdaşlık asriyyet balolar balonlar ulular ulumalar rakılar karılar ahırcamiler imhatürbeler yakılmakuranlar daha cehape-partiler dinsizlikler insizlikler itibar-ı millibanklar (ş)işbanklar dmo ebk tdk ttk thk vb dehha niler niler yani o hamfendi gördügüne men ise duyduğuma inanamıyom bi türlücük yani ortada ciddi bi inanmazlık durumu var acııba n’apssak n’itsek n’işlesek en iyisü yaşşassın şey’lik ve ilelebet payidar abi cumcum vaziyetleri ammaan 68 cesetçik de ne imiş be biladercik ah karıştırılması mide galdıran şu eski defterler ve kirlü câmâşûb (çamaşır) sepetleri

ek kutlama maddesi: yaşassin 23 nıssan-made in japan 19 mais-renault 29 hyundai 30 avgustos-ögüst arabası vee 10 ad kasımpati çiçeki

ne güzel bi kansız cinayetsiz (m)inayetsiz çiççek kimin pampık gibin bi yakıntarih hikayemiz var aman ki tadını çıkarasuz sakkın beyin konfôrunuzu bozmayasuz tiz ve heman varup ilkmektep orta lise örtmenlerinizin ellerini kalaylayun dillerini yalayun (gerçekleri yalanlayun) saygılar sunun put gibin önlerinde durun sonsuz tşkr edin öğrettikleri oncalık en doğru bilgiler içün / yakışşır bu arada sakkın ihmal göstermeyüp bana da usulünce bi “kızın”

III

rivayet odur ki doksan küsur yıl önce anatolia.nın karabağırlı topraklarında bişeyler olmuş hamid karzai silifkos/simpson’s tepelerine çıkartma yaparken görülmüş mussoloni acayyip bi nutuk çekmiş stalin “noluyô turciya.da len” demiş saddam babasının münasip organlarında henüz alyuvar halinde ne yaptığını bilmeden dolanıyômuş derken efenim sütçü imam derler (sütü neyse de adıbozuk) bir kişioğlu kahramanrize de denilen maraş sokaklarında eğilmiş güğümleriyle ilgilenirken birdenbire apansız nâgehan nazarını bir şey/ler celbetmiş vee hamamdan çıkan türk kızlarının başörtüsüne (tarama organına ve/veya başka organlarına da) saldıran fransız kafir askerlerine elindeki/belindeki silahla ateş açıp birkaçını devirip dağlara kaçan imam emeklisi olduğu halde mahallede süt satarak geçimini sağlayan altmış üç yaşlarında bir maraşlı olarak tarihteki yerini almıştır (ne cümle/ler dîğ mi ama)

*

28 şubat 1997 darbe ruhuna ithaf bi tetebbu

maraş.ta sütçü imam üniversitesi vardır oraya girmek isteyen tc passaporteli ama tarama organları kapalı kızlar 1920.lerin fıransız (veya ingiliz) ordusu askeri kılığındaki (kılık gerçekten böyledir renk düğme ilik sayısı -özellikle cumbaşk muhafız alayı askerlerinde- aynıdır ve bu gizli bir bilgi değildir) kimi tc silahlı memurları tarafından engellenmekte okula sokulmamakta direnenler içi kahramanlarla dolu dışı ise safranbolu karakollara götürülmekte ve ne halleri varsa görülmektedir (eski tc tsksı için öngörülen kahramanlık mûtad işkence zulüm canalma yanında “ssas duruş”taki bir askeri pataklamak işgal ordusu gibi daldıkları bir kahvede oturan köylülere “ayağa kalkın lan”dan ibaret utançlı bir uygulama idi herhalde bu sapkın alışkanlıklar sağlıklı kişi ve kurumlar için erdem sayılamaz) derken a-a o da ne birden ortada irticai bir zaman makinesi belirmekte ve içinden sütçü imam derler (ama hiç de h-mene benzemeyen) efsanevi bir yaratık çıkıvermektedir tesadüf bu ya elinde de o an altıpatlar bir çakaralmaz tabanca bitivermektedir vee ol kızcazların yerde sürüklendiğini başörtüsü yüzünden kendi adını taşıyan medresede okumalarına izin verilmediğini kavrar kavramaz ateş edeceği tutuverir

hadi bilin bakiim sütçü imam denen sakallı sarıklı ağzı dualı allah kitap bildiği ve her halinden ahirete inandığı (hatta ahiret dolaylarından geçici olarak geldiği) anlaşılan ol mürteci kim(ler)e ateş edecektir / sıkacaktır

işte xxı.yy tc.sinin en pis sorusu budur

IV

maraş dolaylarından bir türkünün tedai ettirdiği şeyi söylememek ayıp kaçabilir

maraştan bi haber geldi

dediler ki merik öldü

iyi ki bütün haberler böyle değil sevindireni de çıkıyor / eyvallah

V

yukarıda şöyle bi geçti: “xxı.yy tc.sinin en pis sorusu”

hmm evet bi düşünün. xxı.yy’lı şu günlerde misal aylardan ağustos günlerden cuma ya da mübarek 23 nıssan-yaşasın made in japan sabahı maraş ve yine aynı cami yani ulucami (heralde yerinde duruyodur) ve yine içinde 68 müselman (zinhar 67 olmaz işin kurgusu bozulur maazallah) ve 1oo yıl önceki maşallah amcanın torunlarından başka bi maşallah.ın öncülüğünde büyükdedeleri gibi gene kaybetmiş talihsiz gençler çağdaşlaşma amaçlı olarak yeni çıkarılmış istavroz/haç kolye takma (tayt & t-short çorap clips-don giydirme de olabilir) yasasına muhalefetten ve bunun tabii uzantısı kutsal rejimi ilga mülga imhaya teşebbüsten dahi aklından ucalider.e suikast geçirmekten aranıp taranırken camiye çevrilmiş müzeye(!) sığınmış halde kıstırılmışlar.. tam da kebaplık üstüne köpüşlü ayran ne de gider iktidarda jehape diktası başında ucalider escanikli (m)istifa erdal

dahası mı / hiç olmâ mıı

2119’larda (yani xxıı.yy ilk çeyrek falan) o gün maraş obiçiminden nasıl da kurtarıldıydı ama vay be diyen demekle kalmayan tarihi kalıntı haçlı kolyeler takınmış maraşişi tayt t-short giyinmiş medrese öğrencilerinden müteşekkil antikahraman maraş milli halk oyunları ekibi bilmemkaçıncı türk uzayarabası.nın kalkışı ya da karşılanışı törenlerinde kahramanrize zeybeki oynuyoo

a-a deyip şaştınız mı fazla mı absurd hmm peki bugün için ve 1oo yıl önceye dair yasadışı (il-legal) giysiyle (sarık fes potur cüppe kaftan) hem de ol giysilerin yasak eylendiği günü kutlama ne iş aga çok alıştınız dii mi buradaki manyaklaşmayı hiç düşünmediniz dii mi sizi gidi obiççim kurtarılmaya maruz kalmış cici ve şakacı çağdaş şeyler/beyler/heyheyler sizi 

VI

bir de kıbrıs’taki maraş var ama orada komplexten çok siyasi/diplomatiq bi puroblem var

peki maraş mı ne demek / eski gavurca (hitit?) kafir bir kıral adı olabilir denmiştir ya da arapça marad/maraz’dan galat

amaan ne önemi var ki.. o mevzulara bakışımız “sıfır komplex”

VII

hmm yukarıda geçen “kahraman-rize” işi için daha gürültülü yani top gümbürtülü derler nitekim akıldışı deyip şapke operasyonunu reddeden rize (halkı) denizden top atışıyla dövülmüştür (ironiye de bkz. savaş gemisi bir padişah adı taşıyordu: hamidiye). amcalar kazandıkları deneyim.i konuşturmuş ve dövme işini henüz yasaklanmamış cuma namazı çıkışına denk getirmiştir. ne ulu bi sıtrateci ama.. tabi bu bi iftira da olabilir zira kimi güvenilir rejim sözcüleri işbu kurtarılma işinin cuma değil sıradan bi öğlen namazını müteakip icra/ifa edildiğinde ısrarlıdır. ammaan be.. geberen “biz” olduktan sonra vakt û saatin ne ehemmi (önemi) var sonuçta mühim olan insanlık diil mi özkardeş cankardeş -yani asanların (kısa adı: katil cellat) cici çucukları ilen asılan müslimîn veletleri- bi’arada ne güzel geçinip gidiyoz hemi de 1oo yıldır. durduk yere mevzuya çomak sokmanın ne alemi var


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık