• 23 Mart 2018, Cuma 9:39
OSMAN KİBAR

OSMAN KİBAR

M.Akif kişisi üzerine...

M.AKİF KİŞİSİ ÜZERİNE ABSURD STAND-UP SENARYO METNİ

-üye olmayanlar bilemez-

I.Müddei         : ben çok severim m.akifi o büyük ve islam şairi..

Müreddi        : hımm “sevgi ve m.akif” kişisi yanyana pek uymamış huzurdan ırak hiç iyi durmamış amcanın yeri ora değil zira yeminli ağzıbozuk azılı azgın bi abdulhamid düşmanı mason hayranı ve yemin metnine dahi müdahale edecek kertede ittihatçı idi. capich.

II.Müddei        : akifin hayatını yasam tarzını öğrenememişsin ki burda bu şekilde konuşabiliyorsun. Unutma ki okuduğun milli marşın şairidir akif. ölümünü defnini hayatını bir kez araştır derim. En azından bilgin varken konuşursun.

Müreddi        : hımm belki de aççik okumuşça sayılabilirim. adıgeçen sevgidışı kişinin hayatı Abdülhamit düşmanlığı ile geçti (mükerrer ifade) mason hayranı idi. misal: mısırlı ingiliz beslemesi reşit rıza talebesi abduh.a hayran idi. “it”e (ittihat terakki) üye oldu yemin metnine müdahale edecek gücü vardı. ha bkz. bu çok önemli bi’şeydir. Abdulhamit’in darbe ile (“feto” gibi) tahttan indirilmesinde acayyip rol oynadı/görev üstlendi. misal: m.akif dikte etti elmalılı hamdi pisliki yazdı neyi / hal fetvasını. biri böyük islam alimi icat/ilan edildi öbürü böyük islam şairi (mükerrer ifade). ağzıbozuk bi şair itikadı bozuk bi amca idi. ohfş ne ala(yiş) melmeket. ve m.akif. kişisinin İslam inancı/anlayışı da “bizim” gibi değil idi. hımm kime benzerdi denirse yaşarnuri kötüsüne benzer idi denir. ltf. rica ederim infial göstermeyiniz infilak etmeyiniz akıllı (beynini kiraya vermemiş) hacı hoca amca dayı hala teyze bulup işbu yazılanları/bilgileri bi gösteriniz/araştırınız. Bilinçli gençlere de bu yakışır. Yıkınız beyninize zerk’edilmiş ilkokul düzeyi putları yemeyin atılan basit/ucuz terliksi şutları!

I.Müddei         : ya inanmıyorum ya m.akif gibi birine böyle bu ne cüretler.

Müreddi        : haa ölümü ve defni mi? şöyle oldu: iki adet belediye işçisi tabutunu bi talika ile Bayezid camisine getirdi. bu metruk sahneyi camdan gören sonranın en büyük masonu olacak ama o gün(lük) henüz genç mason olan ord.prof.sulhi dönmezer ve saz arkadaşları tarafından ol tabut üzre yan kahveden alınan bi bayrak örtülmek sureti ile falan filan mezarlığa götürülüp tam gömmek üzreykene birden orda peydâ oluveren dörtmen (çağdaş sanatçı) bi âdem tarafından yüzüne alçı (veya benzeri bi nesne) dökülerek maskı alınmış olup.. ltf ama ya çok sıkıcı bilgi/ler bunlar. ez-cümle m.akif amcanın cenazesini üniversiteli genç masonlar kaldırdı / yakıştı ama di mi!

II.Müddei        : beşyüz okka parayı almadığı ekmeleddin “insanoğlu”nun babişine verdiği denilen emanet meselesi.. ve ben şahsen m.akif’in bi piyango biletine resminin konmasını da hiç hazm edemiymm.

Müreddi        : amman olmaz olsun onun meali falan. ha bi dakka: parayı almadığı vs. şehir efsanesidir / ki bana ne size ne. alması da yakışır yani. osmanlıyı yıkmak ve yeni bi regimenin övgüsünü yapmak/yazmak şerefi herkese nasip olmaz ve dahi ucuz da olmaz. saniyen: fotosu antonitto rizzi piyango (bkz. italy/mafya kişisi) amcası’nın biletine de pek yakışmış. cami girişine asacak halimiz yok / többe ki cami kapılarında ve meydanlarda ümmet-i nâtuvâne meydân-ı siyâsetde salb idilürken (güçsüz düşmüş/regimeye esir düşmüş müslümanlar ölüm meydanında asılırken) o ve şürekası Abdülhamid’i yıkmanın gururuyla saadetten dört gûşe oluben makam û mevki beklentisi ve salya eklentisi vs. vb. ilh. ve akabinde ihtilal evlatlarını yer kaidesi gereği tu-kâka edilip sözde Mısır’a (ingiltere) sığınmalar falanlar / yakışır yani. Velhasıl hiç de şerefyâd bir hikaye değil be kardeşçazım. cenazesini ünlü mason sulhi dönmezer ve saz arkadaşları (dönemin üniversite öğrencileri) bayezıt camisi’nden kaldırdı / yakışır (mükerrer ifade).

III.Müddei      : ben bunnarı ilk defa duyuyom ve inanamıyom ve istemiyom böyle doğrusu.

Müreddi        : hmm inanma önemli bi mevzu. üzerinde çalışmak lazım. neyse sevmiyom işte dîger bi deyişle ille de sevmek zorunda mıyım âbiciim. sistemin aryasını (parya biz oluyoz bu durumda) desteleyecek kadar bizden olmayan dahi bize uzak derccale yakın biri. ittihat yeminine müdahale edecek kadar onlardan biriğsi (mükerrer ifade). sen/siz o gün yaşasanız o uygulamaları ululayıp “dair türkü” falan yazar mıydınız / sanmam. Aidiyetiniz ne yönde tezahür ederdi / hiç bilemem. ümmet-i Muhammed takkeden ezandan kurandan çorap renginden şalvardan vb. nesneler yüzünden darağaçlarında can verirkene bu kişoğlusu ol köftehuurlara kasideler döşeniyordu / afferindi yani!

I.Müddei         : peki bunları biz niye hiç dedemizden ninemizden duymadık sorarım niye hiç?

Müreddi        : şundandır o. bir: aynen senin gibi mevzuyu/gerçeği bilmiyorlardı. iki: sabıka komplex’i yani suç ortaklığı durumu ve bununla gurur duyamama / utanma vs.

III.Müddei      : peki günümüzde niye madem böyle abartılı sahipleniliyo.

Müreddi        : gariptir m.akif’e tapınma ve perestij pek yeni bi faaliyet. daha öncesi adama bütün chape.li ve solcular ve birazcık da sözdeokumuş tabaka sunturlu söverdi. Günümüzdeki abartılı kabartılı alayişli akıltutulmalı acayip işli angı/algı faaliyeti galiba on onbeş yıl önce falan başlatıldı. 12 mart malum şiiri kabul merasimi vs. kutlamalar da pek yeni. tuhaf bi anokronizm (zamandagerigidiş) var gibi ve bu pek tuhaf. Herkesçe malumdur şehir “sözde” kurtuluş ilkmektep seremonisi kalitesindeki her deliğinden sanat fışkıran kepazelikler de 27 mayıs katliamı ertesinde başlatıldı. Keza 16 Türk devleti safsatası 16 dandik “bayrak” uydurması (galiba kahraman bi binbaşının rakı masası sanat icrası): yunani figürler timsah iquana şekilleri falan filan âh ne utanç.. lakin nerden baksan sahte motivasyona dair basit ama gariptir etkili sonuç getirici “şey”ler (misal: izmirli ve iyiniyetli bi rum kardeşin sanat endişesinden neşet etmiş padişah resimlerine de bi-zahmet bi bkz.) bunun için ve ilgili sevinenler heyecanlananlar kılları (keşke akılları olaydı) tiken tiken olanlar masa ve duvar süsü türlü fetiş afiş vb. bu nasıl bi “toplu ayıplaşma”dır kültürde kayıplaşmadır anlamadık gitti. Zekamızla alay etme aklımızla dalga geçme daha nereye kadar.. Hele ehl-i imanın (müslümanlar) bu türlü şeylere (yalan/yarıputçuluk) sarılması inanılacak gibi değil.

III.Müddei      : peki Abdülhamid’in hal fetvası üzerine ne diyeceksiniz ki

Müreddi        : Elmalılı kişisi yazdı (bkz. erol güngör) m.akif kişisi de onun “hık”deyicisidir birlikte becerdiler ama keyfini süremediler. rezil aşağılık olarak yaşayıp öyle öldüler. m.akif kişisinin cenazesi bayezıt camisi’inden sonra’nın önemli dinsiz-masonu sulhi dönmezer ve saz arkadaşları tarafından kaldırıldı (mükerrer ifade). eh bu pek cuk oturdu. mason c.efgani ve talebesi mısırlı mason abduh büzükteşi/hayranı arnavut m.akif.e de bu yakışırdı. layıkını buldu. elmalılı armutlulu muzlulu ananaslılı pisisinin nasıl nirvanaya kanatlandığını hangi usül gömüldüğünü bilmiyorum bilmek de istemem ama Müslüman işi olmadığını sanıyorum!

IV.Müddei      : sonra da kendini Müslüman addediyorsun. hadi kalk git burdan nifak tohumcusu.

Müreddi        : tmm âbicim ânında tornistan icabında hemencik gidiyom hiç ikiletmeden hem de. hadi ben kaçtım hadi bana eyvallah ve cümleten mutlu noeller dileyin! şaka..  şaka burdayım burdayız ve var’ız artık binaenaleyh yokluğa (adem) mahkum olanlar Allah düşmanı yok’lar düşünsün bundan sonrasını. neyse elmalılı/armutlulu ve o biççim mutlu amcanın kırk(?) yıl cumalar için dahi evden çık(a)madığı hatırlanıyor. kendi kendini sağken tarihe gömmüş. eh ne denir. biri böyük islam alimi öbürü böyük islam şairi (mükerrer bilgi) öyle mi.. vay be. peki biz çanakkale şehit torunları n’olmuş oluyoz bu durumda. murat başaran bi yazısında şöle diyordu: m.akif.i sevmek zorunda mıyım? (ünlü hanende dilberay’ın da son önemli şarkısının adı da “zorunda mıyım”dır. artık bu mevzuyla ne ilgisi varsa). evet siz de bu vb. öteki münasip soruları sorun kendinize ve tarihe. Zamanıdır. Nasıl ki namaz vakti girince kılınıyorsa bu durum doksan/yüz küsur yıl sonraki sorular ve cevapları için de aynıdır (aynı/benzer mekanizma ile gerçekleşir).

V.Müddei       : m.akif'e karşı bu olumsuz tavrın arkasında da abdülhamid aleyhindeki tavrı ve milliyetci tavrı olabilir mi? m.akif için sadece istiklal marşı değil bülbül gibi çanakkale şehitleri gibi şiirleri referans olarak yeter de artar diye düşünüyorum.

Müreddi        : kızma küsme olamayacaksa şunu desem diyom: m.akif adlı kişiye dair sevgi tavrı acaba "öğrenilmiş cehalet" tanımına bi örnek olabilir mi. sözde "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın" dediği günlerde/yıllarda aya-sofia kapatılıktı Müslümanlara eza cefa katliam furyası esiyordu ezan kuran hac mevlid caddede/sokakta yürüme vb. yasak idi idam sehpaları bidayetten hep aktif idi peki bu durumda "yazdırmasın" ne anlama geliyo idi bizim haberimiz olmadan n’olduydu ki acip. şair amca ne boncuk kastetmiş olabilir ki ayrıca adıgeçen/mezkur söz küllüm uydurmadır ve bilinen şehir efsanelerine süppernova bi örnektir (mükerrer ifade) cenaze kaldırılma işi ise tamamen üniversiteli genç masonların bi kültür/sahipçıkma faaliyeti idi ki / yakışır (mükerrer ifade) amcanın Abdülhamid düşmanlığı dillerde sakızdır / geç bi kalem.. Artık herkes biliyor. Elmalılı kişisiyle birlikte hal fetvasını yazdılar / geç bi kalem.. Biri böyük islam alimi öteki böyük islam şairi ilan edildi (mükerrer ifade) geç bi kalem.. Ne de safız ama biz di mi. Dini inancı da bozuk bi amcadır yani o günün yaşarnuri sapık.ı gibidir (mükerrer ifade) mason aşığıdır/uşağıdır vd. bunlar benim için ilk elde tali sebeplerdir / geç bi kalem.. esas mevzu regimeye şarkı türküler övgüler yazmaktır. işte bu beni(m canımı) çok yakından ilgilendiriyor. bizi evimizin önünde sokakta meydanlarda Allah dediğimiz için bi elhamd bi kulhü bi besmele için asanlara ilahiler neşideler methiyeler düzdü. kehreman diye tavsif ve tesmiye ettiği respubliqa army’e tutsak düşüşümüzün kasidesini yazmakla işi iyice doruk’a sardı. Bizi değil onları sevdi ululadı ulugün’de onlarla birlikte haşr’olsun / yakışşır.. Sorarım: ezan yasaklamaya dair tek bir sözünü itirazını duyan gören bir adet “dair mısra”sını okuyan var mı / yok / niye yok / hala anlamadınız mı amca da aynı fikirdeydi aynı çanaktan hoşaf içiyordu aynı yolun adamıydı be! neyse mahut it dalaşında pay koparamayınca mütekebbir tağuti amcalarla ayrı düşmüş falan bunlardan bize ne size ne / cevap versenize çoraplar merserize..

I.Müddei         : konuyu nerelere kaydırdınıız ama böyle.

Müreddi        : eh canı yanan n’apmaz.. Biz giren kurşun akan kan sıkılan boyun alınan canımızı biliriz ancak / ve yalnızlık ağlayış inleyiş postal sesi dipçik darbesi ve koparılan kol kırılıp sallanan bacak.. izninizle onları bari aççicik bilelim di mi. Yoksa bilmezden gelip bazı amcaları ille de sevelim mi. Valla bu çok saf arı steril bi sevgi olur yani meşru/gayrımeşru hiçbir çıkara dayanmıyor. Vay ki vay.. Korkulur zira hiç hafifletici sebep olmaksızın mahşerde rabbimizin huzurunda n’aparız hangi bahaneye sığınırız. şeytana uydum nefsime mağlup oldum şan şöhret madalya ünvan makam mevki masa kasa yasa karı kız verdiler gözüm döndüydü falan hiçbiri yok. ee bunlar olmadan "sevmek" çok riskli hatta bizatihi rizikonun ta kendisi. ee amcalar da çoktaan bizden önce ölmüş gitmiş. Kendilerinden bi duble ırakı bi adet baş okşama sırt sıvazlama dudak gülümseme dahi tatmamışız.. Birlikte çekildiğimiz ve arka sıra soldan otuzsekizinci olarak sırıtık pozisyon göründüğümüz siyahbeyaz bi fotomuz da yok. peki bu ne menem utançlı bi adanış ola.. rus putu yıkılınca birçok komünist ıslah-ı nefs ve tövbe idüp insanlaşma yoluna girmişken bizim ilkmektep daha olmadı cehapeli liseiki tarih örtmeni etkisinde ve kuzeykore standartlarında tapınç/perestij üretmemizin -bırakın islamı ve budizmi filan- klasik pagan envanterinde bile yeri yok ve ayrıca putatapıcılık geleneğine de aykırı!

vesselam.. vessepet

*

müddei ne demek / şu demek: İddia eden, iddia sahibi

müreddi ne demek / şu demek: Reddeden, reddiye sahibi

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık