• 22 Kasım 2019, Cuma 12:04
OSMAN KİBAR

OSMAN KİBAR

Komplexliyim âbiler!

“KOMPLEXLİYİM ÂBİLER”

Taşra komplex

Kasaba bürokrat kafası/yaşam tarzı; “biraz daha okuyup ormancı olaydın” temennisi.

Yönetme komplex

Kendini lider/reis/öncü/değerli görme çanağında boncuk var sanma.

Cahil komlex

Daha çok cahil kibri diye bilinir. Gerçek bilgiliye üstten bakma kıskanma kendince aşağılama haliyle kendini sapkınca üstün görme asla o seviyede olamayacağını bilmekten gelen bir kinlenme ve zihnî kirlenme durumu.

İhtiras komplex

Kifayetsiz muhterislik bildirimi.

Meslek komplex

İşini din eyleme; ibadet etmeme ama işinde ibadet eder (puta tapar) gibi davranma.

Sıfır komplex

Kendine dinine imanına kültürüne eserine güven, başkası ve öteki’nden çekinmeme, rekabete açık yaşama; meşru üstünlük durumu/şuuru.

Suç komplex

Kendini hep yetersiz suçlu görme her an azarlanmaya hazır yaşama.

Aşağılık komplex

En bilinen ve yaygın komplex türüdür. Zıdtı ise haliyle üstünlük komplexsidir.

Üstünlük komplex

Üstün olmak üstünlük istemek üstünlük için uğraşmak meşrudur lakin üstünlük taslamak yasak davranıştır.

Gardiyan komplex

Mahkumları uyutmayarak işkence eden gardiyan kendisi de uykusuz bir gece geçirir. Aynı gün ve misal otuz yıllığına içeri düşen adam ile o gün işe başlayan ve otuz yıl sonra aynı gün dışarı çıkan bir tahliye bir emekli... Ee n’oldu şimdi!

Katil komplex

Kendine işkence eden öldürme adayına (katil) özenme onu sevme taklit etme toz kondurtmama ucalama ululama tapınç gösterme.

Cellat komplex

bkz. “Katil komplex”

Hz. Ömer komplex

Bütün birikimiyle (maddi manevi fikri imani) karşı safa yani bizim tarafa geçme.

Firavun komplex

bkz. Firavunun çocuk soykırımı ve Hz. Musa’yı sarayında büyütmek zorunda kalması meseli. Hayrettir, soykırımcılar öldürdükleri kişilerin çocuklarına bi şekilde sahip çıkar: evlatlık gibi, severmiş gibi ya da elinin altında her daim kullanıma ve tatmine müsait köle gibi ama kesinlikle ikinci üçüncü sınıf yaratık gibi... Bi’tür sapkın merhamet, maktule dair cinayet hatırası (vücuttan organ kesip alma göz kulak saç vs. ganimet görüntülü şey eşya alma fetiş giysi takı... nekrofolia. Bitmeyen kin -sürekli devrim gibi- nefretin müşahhas ve mücessem biçimi olarak öldürdüğü kişinin canlı kalıntısını benzerini ve zararsızını hatta kendine minnet duyanını kendini ana baba bilenini hep gözünün önünde bulundurma onun yaşamını şekillendirme kendi çapında hâşâ tanrıcılık oynama! Yetiştirme büyütme besleme yanaşma evlatlık ise değişik bir hukuka delalet eder. Günümüz Amerikalı (bkz. Usa) katiller (devlet şirket kişiler) özellikle arabalara, soykırım uyguladıkları Red İndian (Kızılderili) kabile adları olan Cayenne Chavrolet Cherokee adını veriyor. Apaçi ise bir helikopter adı. Düşmanın adını çocuğuna verme, öldürdüğü kişinin adını çocuğuna verme...

Dersim komplex

Bir yönüyle Firavun komplex’in aynısı (bkz. Dersim katliamı ve ailesi öldürülen çocukların katil subay assubay ve bürokratlara rejim öndegidenlerine zenginlere mafyaya evlatlık olarak dağıtılması) öbür yandan tam tersi gibidir (bkz. Dersimlilerin katiline aşık olup rejime sadakat göstermesi ve malum partiye oy verme sapkınlığı).

Rejim komplex

Düşmanı gibi davranma giyinme konuşma saç sakal vb. kültür taklidi hatta bunu yasa haline getirme uymayanları -rejime- ihanetle suçlayıp asma kesme (A-a ne kadar da tanıdık geldi). Şahsi sapma kişi özelinde görülürse tedavi edilebilir. Peki sözde devlet/rejim iradesi tercihi dayatması terörü olarak ortaya çıkarsa n’apılır buna ne ad verilebilir geçmiş ümmetlerde görülmüş müdür?

Takip komplex

Takip edildiğini sanma / kendine değer atfetme / dolaylı kibir vb. Bi gün yanlışlıkla (ad benzerliği vb.) karakola çağrılma ertesi (Askerde komuta kişisinin çağırıp bi’şeyler sorması da olabilir). O günden sonra bi ömür boyu ordu/policia/Cia/Fbı(ef-bi-ay) veya Mit tarafından mimlendiğini fişlendiğini izlendiğini takip edildiğini sanma. Sözde ve kendince hep tedbirli tedirgin kuşkulu yaşama. Oysa sıradan önemsiz anlamsız değersiz dolgu malzemesi kıvamında basit biridir. Sözde kendine değer atfeder. Tedirgin yaşar kendini ailesini çevresini dünyayı ve kainatı(!) huzursuz eder.

Nuh komplex

...hani kafirler nuh (as) hem kendi hemi de yapmakta olduğu gemisi için alay etti dalga geçti yetinmeyip gidip sıraylan ol sefineye (gemi) hacet giderdi yani kim sidük çövdürüp ve poh mıçtılar. ahir (sonra) onlara allah (cc) görülüp işitülmemiş türlü bela musallat kıldı kim hiçbir ilaç deva olmadu. ol kafirlerden birisi bi gün gene bilinen o çirkin maksatla gemiye yaklaştı ve sürtünüben cerihasına (yara) kendi pisliği tegdi (değdi). ol kafir baktı kim nagehan yarası şifa buldu. daha turmayup taife-i yarânuna (arkadaşlar) koşup eyitti kim: bi kimesne yarasuna gemideki def-i hacetten süre ol dem yarasu geçe... bunu duyan küffarın cümlesi vardı ol gemide ne pislik var azgun heves ile kıdımını komayup habis vücuduna sürdü. sözde geçici şifa buldular yani kim gemiyi öz dilleriylen yalayuben tertemüz ittiler kim hani bal dök yala gibin olayazdu ...hımm imdi işbu kıssaya telmihen şu dilegü dilemek uygundur: bazı echel (cahil) kibirli çirkin ekşisuret sahtekar münkirler (inkarcılar) dahi gün gele onmaz hastalıklara düçar ola ve şifa niyetüne türlü ilaç yeyüp içmeğe icbar ola bunu görüp işiten cümle müselman ebrar ola / yakışır!

Tarzan komplex

Günlerden bi gün sömürgeci misyoner aileyi (ana baba çocuk) taşıyan iki pervaneli tayyare (uçak) münasip bi Afrika ormanına düşer (misal: Zangaro). Emperyalist karı koca ve pilot ölür. Bebek bi’şekilde yaralı/sağ kurtulur. Bölge gorillerin (orangutan?) hakimiyetinde baltagirmemiş ormandır ve haliyle gürültüden ürküp kaçışan iri maymunlar ortalık yatışında “n’oldu yav gidip hele bi bakak edek” diyerekten olay yerine üşüşür. Acıma katsayısı yüksek ve aynı zamanda klanın reisi ve gene aynı zamanda yakın zamanda sık yaşanması âdetten olan kabilelerarası bir içsavaşta biricik yavrusunu kaybeden anne goril, bi kıyıya savrulduğu yerde ağlamakta olan sarışın maviş bebeyi görür (ilk defa bir kişioğlu görmektedir) birden analık duyguları kabarır kabile üyelerinin itirazına rağmen onu parçalamaz ısırıp yemez bilakis üveyçocuk olarak benimseyip sahiplenir. Yani bildiğimiz (hani Tc.de mektep oku da gel de bilme) arslan çocuk, kurt çocuk büyütme. Romalı romus romulus kardeşler ve hatta yine Tc’li çuldan bozma mini etekli milli kahraman “tarkan” (bkz. tarkan/honoriya’nın yüzüğü, gümüş eyer’ler, kurttan süt müt emmeler / kartal tibetler, sezgin buraklar, kelbaşa şimşir taraklar vd.) Tarzan gün gelir -yani yıllar geçer- büyür serpilir (A-a Serpil abla da pazardan geliyô). Onun büyümeli döneminde masum bi orman gezisi yapan sömürgeci bir kafilenin (safari uygulaması?) yolu Tarzan’ın mahrem bölgesine düşer. Bu neyse de esas tehlike Tarzan’ın az sonra ilk defa bi insanoğlu (insankızı?) görecek olmasıdır. Nitekim aynen öyle olur. Filo/konvoy sahibinin biricik ve henüz pek bâkir kızı olan Baltimorelu güzel Ceyn (Jane Porter) emin olmayan (yani ürkek) adımlarla başına gelecek ne bilmeden Tarzan’a doğru yaklaşmaktadır. Tarzan saldırıya uğrayan (kaybolan?) işbu garip ve sıska yapılı canlıyı bi tutuşta kucağına alır daldan dala atlayarak (uçarak?) güvenli bölgeye getirir ve hiç gecikmeden ânında aşık olur. Sevgili kızının goril benzeri insan-hayvan arası bir canavar tarafından kaçırıldığını düşünen müşfik katil-sömürgeci baba (adı:?) elde vincıstır tüfek dıgşın.. dıgşın diye sağa sola ateş etmeye başlar (taciz?). Henüz baygın olan Ceyn, bi uyanır (yani kendine gelir / a-a o da nedir öyle!) Tarzan adlı kişinin ağaçtepesine konuşlanmış mütevazı bungolavundadır ve meçhul ve/fakat mahir eller pazulu kollar tarafından tanıma tanımlama anlama amaçlı hoyrat bir kontrol altına alınmış haldedir. Eh öyleyse gelsin beklenen o çığlık! Tarzan’ın ünlü çığlığı/narası ise ayağına dana basmış ergen tarzıdır. Tarzan’ın aslında daha önce bir insanoğlu görmüşlüğü vardır! kimdir o / Kendidir o! Tarzan’ın aşirete intisabını onaylamayan kıskanç hinsi sinsi kimi goril kardeşler ona yeterince zorluk çıkarıp zaman zaman da hırpalamaktadır. Ama Tarzan’ın bebeklikten çıkıp içgüdü marifetiyle yıllar önceki kaza mahalline ziyarette bulunduğunu ve ol gitmelerden birinde enkazdan büyük bir bıçak (kama/kasatura) edindiğini bilmemektedirler. İşte Tarzan ol kesici alet ile soydaşlarına(!) üstünlük kurmuş bulunmaktadır. Hmm “soydaş” evet Tarzan kendini goril bilmekte ve öteki kıskanç gorilyaların neden kendisini bi’türlü benimsemediğini de gene bi’türlü anlamamakta ve Tarzan komplexe adım adım (zaten hep öyle olur) yaklaşmaktadır. Tâ ki bir eşref saate kadar! Ol saat-i şeref geldikte Tarzan o güne kadar eğilip su içerken nedense hiç dikkat etmediği bir şey görür: Suya yansıyan yüzü/vücudu! A-a o da ne maymun kardeşlerine hiç benzememekte ve aşırı çirkinliktedir. Şaşırır ürker inanamaz kabullenemez panikler isyan eder. Derhal hayvani hisleri harekete geçer ve alelacele kendini maymunlaştırmaya başlar yani elini yüzünü çamura bular (çirkinleşme gayreti). Artık az kıllı fakat daha kara’dır daha çirkin hırlamaktadır daha hırçındır daha çok daldan dala ş’apmaktadır dahası daha çok hayvandır! Kendinden utanma kendinden nefret (bkz. Tc sözdeaydınların tavrı) gerçekle karşılaşınca onu inkar ve ondan uzaklaşma gayreti / başkabiriolma’ya çalışma. Yani bildik aydın sapkınlığı, sözdeokumuş adam ihaneti. Âh bide katil(imiz) olmasalardı, ne güzel, deli meli kulağı küpeli der geçerdik. Tarzan aslında suda kendi aksini gördüğü gün o aslında narsius komplexsin zıdtını yaşamıştı. Hani malum: Narsius adlı saf ve masum Yunan delikanlısı (saf çocuğu masum anadolunun gibi) sanki daha önce hiç gerekmemiş yapmamış gibi su içmek/çekmek için eğildiği kuyu dip suyunda kendi aksini görünce hemencik tutmuş ona/kendine aşık olmuş. Lakin “Benden habersiz ne aşkı lan sapık(us)” diyen kocaput Zeus tarafından derhal bir çiçek’e döndürülmekle cezalandırılmış (bkz. nergis). Evet Persler, dili dönmediği için narsis’e nergis dermiş (Yani bildiğin 6-Ed-B’deki eski sınıf arkadaşınız Nergis. O uymadı, üstkat ve ne çekici komşumuzdun sen Nergis Ablası!) Tıbbiyede ise “ayna” metaforu marifetiyle tutup/sapıtıp kendine(!) fazla kapılanlara (vay kaşıma bak gözüme bak saçıma bak orama burama da bak; şu pazularıma bak vs. diyenlere) narsist komplex tanısı konmaktaymış (Artık nedense!) Haa narkotik narkoz falan da aynı kökten müştak.

Ertesigün komplex

Ertesi günden bahsediyor. Böylece kötü önce’den iyi sonra’ya geçiş halinde olduğumuzu hatırlatıyor. Aydınları kararlı ve cesur davranmaya oluş’un içinde bulunmaya ona yön vermeye çağırıyor. Birikimini cömertçe sergiliyor, en önemlisi de olanla yetinmiyor üretiyor, yeni’yi yeniden tanımlamak istiyor.

Kötüler, bunca birikimi bizi ezerek kazanmışlardı, başka iş bilmiyorlar. Bir gün olsun iki kaz gütmüş değiller, ekmek parası kazanmak ne demek haberleri yok. Ama içlerinden biri (iri biri) xıx.yy son çeyreki grecia doğumlu xx.yy ilkyarısı stanpolis ölümlü yoksul doğup hiç çalışmadan ülkesinin en zengini ölümlü bi kişioğlu epey dikkat çekicidir (bkz. bi’tür zeus reankarnassion). Peki bunca hazırlıksız halde ertesi gün ne yapacaklar? Birikimlerini sergileyip pazarlayacakları şartlar ortadan kalkmış, kendileri aç sefil ortalıkta kalakalmış.. Bir düşünün öldürme işini tasarruf eden silahlı kurumun kurmay görevlisi olarak yıllarca içtehdit tanımlamasıyla halka karşı operasyon yürüttünüz -keser döndü sap döndü hesap döndü- ertesi gün ne iş yapacaksınız ne işe yarayacaksınız? Nataşa işini bilmem ama mevcut mafya raconunda tetikçi olarak bile iş bulamayacaklarından eminim. Rusya (sscb) “ertesi gün”ü komünizmin çöküşüyle yaşadı (1990). Ve ertesi gün’ün kahramanı/kişisi Boris Yeltsin olarak temayüz etti (bkz. Tankın üstüne çıkan adam). Bizde ise (yani Tc) 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi günü (gecesi/sabaha karşısı) halkın tankların altına yatması ardından üzerine çıkması şeklinde gerçekleşti. Bu, aynı zamanda çok gecikmiş bir ertesi gün türü idi. Zira tâ Abdulaziz Han’ın katil Mithat paşa ve Serasker (gen.kur başk.) katil Hüseyin Avni paşa cuntası tarafından devrilip intihar süsü verilmiş cinayetinden tam 143 yıl sonra ancak gerçekleşebilmişti. Arada 1908 1920 1923 1924 27 mais 1960 12 marci 1971 12 eylül 1980 28 şıbt 1997 17-25 aralık 2014 darbeleri yaşanmış ve halk olarak kahremân katillere gıkımızı çıkaramamıştık ama bundan sonra biraz sıkar; darbe niyetli sapıklar artık eskisi gibi rahat değil; öldürülme adayı olarak yeraltına inmiş ve sinmiş gibiler. Hazır oraya girmişken Allah (cc) hepsini yerin dibine geçirsin / âmin! Neyse... Amerika içinse ertesi gün, bir Hollyvood siyasi gerilim filmi olarak hatırlanıyor (bkz. The Day After, yön. Nicholas Meyer, Usa-1983).

Aptalıslatan/aptalistan komplex

-meraklısına hikayettir dahi gadab-ı ilahiye şikayettir-

her zaman olduğu gibi bi zamanlar münasip bi yerlerde bi padişah ile bilge bi danışmanı varmış. adam eldeki veri ve bilgilere dayanarak “padişahım pek yakında içeni aptal eyleyecek âcip bi yağmur yağacak kaynaklar koyaklar toynaklar yolaklar dereler tepeler bu yağışla dolacak yani kim yağış o yağış… bi daha düzgün sağlıklı su bulunmayacak. önerim oldur kim kuyulara sarnıçlara daha olmadı kazanlara güğümlere bidonlara cıbırlara fıçılara tiz elden temiz ve sağlıklı su istifleyelim. hem biz içeriz hem sevgili halkımıza dağıtır bu beladan yırtarız” demiş. öneriyi makul ve âkil bulan padişah aynen öyle etmiş. durum halka gaste ve tv’lerden duyurulmuş sempezyumlar düzenlenmiş afişler vb. canlılar asılmış. çok geçmeden aptalıslatan yağmur sağanağı başlamış. mezkur ikaz ve uyarıya kulak asmayan sevgili halk yağmur sularından “iç babam iç” yapmış. akabinde de cümbür cemaat kafayı yiyip küllüm edip cümlesi maaile sıyırmış. temiz su içmeyi sürdüren saltanat adresine yönelik izinsiz protesto gösterisi tertiplemiş “padişah ve bi zamanlar bilge biri olan danışmanı aptaldır delidir ondan nâşi ne yapılsa yeridir” deyu toplu saldırı düzenlenmiş. durum apaçık ortada oluncak ol padişah “yımırta kapuya tegdi nîdeceğük leng dânişmendbaşu” didikte ol âkil û ecell dânişman “pohu yimektense aptaleden suyundan nûş itmek evlâdur sevgili pirezandtım menim” dimiş. gazaba gelen padişah “ülen dânişmentbaşı men de senü bi adam belledüydüm son önerin bu mu leng. içmiyom neyin teslim de olmuyom anasını satiim. biz bu tahtı bubamızdan miras yaşanan karabahtı da sokakta bulmaduk(!)” demiş. deyiş o deyiş…

*

Başka ertesigin durumları nedir / Şudur

Beklenmeyen/istenmeyen gebelik için ertesi gün telaşı/hapı.

Toy damat veya şaşkın gelinler için “ertesi gün” tedirginliği: Acaba doğru(yu) mu yaptım.

Vee

Kimi zaman da oturduğunuz cafe yan masadaki bi’kaç amcanın bugün’ü teşrihe yatırıp ertesi gün’ü konuşması ya da “kötü önce’den iyi sonra’ya geçiş”e dair fikir beyan etmeleri...

 

 

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


osman kibar osman kibar 23.11.2019 00:25

Taif komplex Hz. Muhammed yanında evlatlığı Zeyd ile İslamı tebliğ için Taif’e gitti (ms.620). Kafirler dinlemeyip kovdu ve ayaktakımına taşlattı. Onlar da bir bağevine sığındı. Bağban, yörede az sayıdaki hıristiyandan biriydi (:Addas). Cebrail (as) geldi ve “Dilersen Allah’ın izniyle şu dağı şehrin üstüne geçireyim de bütün müşrikler yok olsun” dedi. Ol Rasul “Ben (g)azapçı değil müjdeci gönderildim umarım onların çocukları İslam ile şereflene” buyurdu. Aradan yıllar geçti o çocuklar büyüdü ve Mekke’nin fethi (ms.630) ertesi gelip hepsi Müslim oldu.

osman kibar osman kibar 24.11.2019 22:44

Hâmiş “Efkârlıyım Âbiler” ise Sadri Alışık ve Filiz Akın'ın başrol oynadığı siyah-beyaz bir Yeşilçam harikasıdır (yön. Türker İnanoğlu, 1966).

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık