• 29 Ekim 2018, Pazartesi 10:23
MURADÖZDİL

MURAD ÖZDİL

İntikam için dönecekler!

İNTİKAM İÇİN DÖNECEKLER!

13 Ekim 1307 tarihinde Fransa’da büyük bir katliam başladı. Kral güzel Filip’in askerleri ellerinde Tapınak Şövalyelerinin listeleriyle kapı kapı dolaşarak onları topluyorlar ve meydanlarda yakarak öldürüyorlardı. Aynı gece Kral Filip Tapınakçıların 13 Üstadını sarayına davet etmiş ve hepsini katletmişti.

40.000 Tampliye Şövalyesi sokaklarda imha ediliyordu. Sokakları yanık et kokuları sarmıştı. Kaçabilenler İskoçya, İspanya ve Anadolu’ya kaçtı.

Papa’nın yüksek istirhamlarına rağmen Filip bir gecede ülkesinden Tapınakçıları silip atmıştı. Fransa’nın gayrı resmi sahibi olan Tapınakçıları. Halkın ve Filip’in gırtlağa kadar borçlandığı “o güler yüzlü, birbirlerine bağlı, cana yakın, davası uğrunda kandan irinden deryaları geçmeye azimli ve kararlı hizmet erlerinin” çoğu yanık et kokuyordu.

Fransa Kralı Güzel Filip arı kovanına çomak sokmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkındaydı. Tampliye Şövalyelerinin o nazik, kibar ve sevgi dolu görünümlerinin arkasında nasıl dehşet saçabildiklerini Haçlı Seferleri hikayelerinden biliyordu. Fransa neredeyse Tapınakçılara ait gibiydi. Filip cesur davrandı ve hepsini ülkesinden temizledi.

Tapınakçıların itham edildiği suçlar: Haça tükürmek, işemek vs, sapkın toplu cinsel ayinler, pagan ayinleriyle İBLİS(Baphomet)’e tapmak.

Tapınakçılar kendilerini zengin eden Haçlı Seferleri sırasında Samiri Yahudilerden KABALA mistisizmini öğrenmişlerdi. Hasan Sabbah’ın İsmaili Savaşçıları ve örgütlenme biçimleri onların gözlerini kamaştırmıştı. Tapınakçılar “TANRILARININ” fakir şövalyeleri olarak ilk defa borçlanma senedini kullandılar ve biriken SERVETİ tek merkezde toplayarak güçlü bir FEDAİLER ÖRGÜTÜ olmuşlardı.

“Canı cananı Allah yolunda feda eylemiş” garip şövalyecikler. Kalpleri kılıflı İBLİS ASKERLERİ. Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’in tabiriyle “İDRİS KILIKLI İBLİSLER”.

15 Temmuz gecesi biz bu “TAPINAKÇI”ların çağdaş hizmetçisi ve onlar gibi örgütlenmiş bir yapının ne kadar çıldırabileceğini gördük. Ama daha hiçbir şey görmedik. ÇILDIRMA SINIRLARINA tanık olmadık. Üzerlerindeki kara bulutları kısa bir süre içinde dağıttılar, ilk seçimde parti kurarak meclise girdiler, artık her yerdeler, CHP’liler, AK PARTİ’liler, HDP’liler. Sesleri daha gür çıkıyor. Davalarına çok sıkı bağlı DAVALARININ MÜMİNLERİ. Ve emin olun intikam alacaklar. İktidardan mı? AK PARTİ’den mi? Hayır!

MİLLETTEN!

Tapınakçılar 1307 yılında aldıkları büyük darbeden sonra dostça karşılandıkları İskoçya’da ilk MASON LOCASINI (İskoç Riti) kurdular. Artık iyice yer altına çekilmişlerdi. Bu masonlar ülkemizde kendini mason zanneden tavşanın suyunun suyunun suyunun suyu SOYTARILAR’a benzemezler.

Papa’nın inayetiyle kendilerine İspanya’da yer bulanlar İlk Coğrafi Keşifler diye öğretilen YENİ DÜNYA YAĞMASI’nın öncüleri oldular.

Bir kısım kaçak TAPINAKÇI da Anadolu Selçuklu Sultanı’nın vefasına sığındı. İyilikler karşılıksız kalmaz. 50 yıl önce Selçuklu saltanatını Türkmen İsyanının altında ezilmekten kurtaran PARALI FRENK ŞÖVALYELERİ kimdi? Malya ovasında insanlarımızı diri diri yakanlar.

1453’te Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesi aynı zamanda iktidarının varlık yokluk mücadelesiydi. Çandarlı sülalesi ve temsil ettiği güce karşı. İstanbul fethedildikten sonra sadece Çandarlı Halil Paşa’nın kellesini almadı. Ülkede ne kadar Çandarlı varsa yok edildi. Ardından da arkasındakiler 1307’dekine benzer bir sonu yaşadılar…

Hurufiler diyoruz biz bunlara. Sultan Mehmed onlara önce kucak açtı ve tamamına yakınını tesbit ettikten sonra temizledi.

İstanbul’un Osmanlı’nın eline geçmesi Tapınakçıların keselerini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Fethin maliyetlerinin karşılanması için gümrük vergileri arttırıldı. İpek yolunun en büyük hakimi Osmanlı’ydı artık.

İspanyol Tapınakçıları bu arada Endülüs Müslümanları ve Yahudileriyle içli dışlıydılar. Yeni Dünya’nın olduğu haritalar geçti ellerine. Dünya’ya hala Kristof Kolomb’un Hindistan’a ulaşmak için sefere çıktığı yalanını söylüyorlar. Amerika’yı ilk keşfeden Vikinglerdi, ardından Endülüs Müslümanları gitti.

İspanyollar Yeni Dünya’yı vahşice yağmaladılar. Elde ettikleri zenginlikle Yahudi ve Müslümanları yok edecek güce ulaşmışlardı. Tam da bu sıralarda İngiltere’den 300 yıl önce Hollanda’ya  sürülmüş olan Yahudilerin İngiltere’ye döndüklerini görürüz. İspanyol (Seferad) Yahudilerinin de Osmanlı’ya iltica etmeye başladıklarını. Maliyeciler, top döküm ustaları, zenaatkarlar… Devir II. Bayezid devri.

İspanyollar Yahudi ve Müslümanların çoğunu katlettiler. Müslümanların işe yarayanlarını ordularına alıyorlardı, gerisini katlediyorlardı. Yahudilere karşı daha acımasızdılar. Çok azı “din değiştirerek” İspanya’da kaldı.

Musacı Yahudiler ile Kabalacı Pagan Samiri Yahudileri arasındaki ayrılık ve çekişme Hazreti Musa’nın Tur dağından 10 emirle indiğinde Samirileri altından yaptıkları Boğa heykeline taparken bulmasıyla başlar. Kabalacılar pek öyle ırk soy da takmıyorlardı. Bugün Siyonist Kabalacı Yahudilerin neredeyse hiçbiri Yahudi soyundan gelmez. Hatta “aşkenaz” denilen ezici çoğunluğu Hazar Türküdür. Rusya ve Doğu Avrupa’ya yayılmışlarken Adolf Hitler marifetiyle İsrail, ABD ve Kanada’ya göçtüler büyük çoğunluğu.

Tapınakçı “SATANİST” Paganlar her dine, her mezhebe, her millete, her kılığa girdiler. Yahudi de oldular, Katolik de oldular, Müslüman bile oldular. Dinlerin ve milletlerin tarihi çatışmalarından zenginleştiler.

Yeni Dünya’nın zenginliği iki yüz yıl boyunca İspanya, İngiltere ve Fransa’yı birbirine düşürdü. Fransızlar İspanya’yı yağmaladı, İngiliz Tapınakçıları da korsanlıkla soydular İspanyol ticaret gemilerini. Korsan bayrağı diye bildiğimiz bayrak Tapınakçı arması taşır. Kuru kafa ve çapraz iki kemik.

İngiltere’nin Plymouth limanından Seferad Yahudilerinden sürgün edilenleri taşıyan ve hareket eden Mayflower gemisi ve eskortları da aynı armayı taşıyordu “kuru kafa ve çapraz iki kemik. Ve o gemiden çıkan 17 ABD Başkanı’nın üye olduğu Tapınakçı örgütünün adı da budur. Skull and bones (Kuru kafa ve kemikler)

İngiliz Tapınakçı korsanları okyanusa hakim olduktan sonra (1688) Fransa’ya yürüdüler ve Fransızları donlarına kadar soydular (1756-1763).

Donlarına kadar soyulmuş Fransızların ne krallarına itimadı kaldı ne de dinlerine. Benjamin Franklin İspanya’dan taşıdığı silahlarla tamamı mason subaylardan kurulu George Washington’un İngilizlere karşı olan savaşına destek olurken Fransa’ya da “bağımsızlık bildirgesi” ve Cumhuriyet satmaya gitti. Fransa’ya ABD’den ithal edilen “özgürlük, ihtilal ve cumhuriyet”in simgesi neydi peki…

İBLİS’İN DAHİ ÇOCUĞU Michaelangelo’nun çırılçılak ve sapanı elinde DAVUD HEYKELİ…

İspanya’dan Floransa’ya Tapınakçıların ticari çıkarlarını korumak üzere göç eden ünlü MEDİCİ ailesinin şımarık veledi MİCHAELANGELO Pagan DAVUD HEYKELİ ile Üç Dinin müminlerinin de suratına tükürmüştü. Özellikle de Seferad Yahudilerinin.

MİCHAELANGELO çok tanrılı pagan inancını freskleri (resimleri) ve heykelleriyle geleceğe taşıyan İBLİS’İN DAHİ ÖZ EVLADIDIR…

Bu sıralarda Selanik, İstanbul ve İzmir’e yerleştirilen Seferad Yahudileri Osmanlı Devleti’nin hem ekonomik hem de teknik gelişmelerine büyük katkı sağladılar. O toplar, tüfekler nasıl yapıldı. Akdeniz Osmanlı gölü haline geldi. Katolik Dünyasının en çok güvendiği Macar orduları’nı ezip geçti Osmanlı ordusu. Seferad Yahudilerinin Katolik Dünyasından intikamı kokar biraz da. Fransa’da Protestanlığa Osmanlı’nın verdiği destek bir yana 1763 yenilgisine kadar Fransa’yı İspanyol ve İngilizlere karşı uzun süre finanse etti.

Katolik Dünyası ise Almanları Roma İmparatorluğunun devamı olduğuna inandırmış Osmanlı orduları II. Viyana Kuşatmasından sonra yenilgiler ve toprak kayıpları görmüştü.

1763’te Fransa’nın düşmesi ve Tapınakçı tüccarların elinde oyuncak olması Osmanlı için de sonun başlangıcı oldu.

Şöyle düşünün. 1815 yılında İngiltere ve Napolyon Fransa’sının birbirini yediği savaşın tek kazananı ROTHSCHİLD ailesi olmuştu. İngiliz tekstilci kanadı İngiltere’ye, Avrupa kanadı da Fransa’ya borç vermişti. Savaşı kazanmış gibi gözüken İngiltere’de savaş borçlarından dolayı borsa çökmüş ve neredeyse İngiltere’yi olduğu gibi donlarına kadar satın almışlardı.

ROTHSCHİLD AİLESİNİN serveti Dünya’nın bütün servetinin dört katı kadardı yıl 1815’te…

Mesele para mı, güç mü?

İBLİS’İN KIYAMET BARONLARI onlar. 1945’e kadar Avrupa üzerinden Dünya’yı kana bulayarak servetlerine servet kattılar. Birinci Dünya Savaşı ile ABD’ye taşıdılar servetlerini ve güçlerini. Şimdi ABD’den ÇİN’e uzamaya hazırlanıyorlar bir ABD İÇ SAVAŞI ve 3. DÜNYA SAVAŞI eşliğinde.

İnançları üzerinden bütün Dünya’yı manipüle ediyorlar. Yahudileri, Katolikleri, Evanjelist Protestanları, Şii Müslümanları, Sünni Müslümanları…

Hepimizin bir hikayesi var gelmekte olan BÜYÜK SAVAŞA dönük.

Midelerinden başka dini olmayan, karın tokluğuna çalışmaktan tepe sersemi köle hamam böceklerine dönmüş üretim cenneti ÇİN’e çökecek ve birbirimizin gırtlağına sarılmamızı izleyecekler.

Ne Irkçı pembe götlüler diyarı Avrupa, Ne ABD, ne de Orta Doğu güvende olmayacak.

Ne diyorduk, FETÖ diyorduk…

FETÖ ile mücadelenin halledildiğini duydum bir AK PARTİ Genel Başkan yardımcısından. Kanım dondu. Fethullah ile yan yana yürürken fotoğrafı olan biri hem de. FETÖ ile mücadelenin kazanıldığını ve bitirildiğini söyleyen ya FETÖ müminliğinin ne olduğunu hiç bilmiyor ya da’sına ihtimal vermek istemiyorum.

15 Temmuz’da küçük bir zafer kazandık ve şimdiden burnumuzdan getirmeye başladılar bile. Bu mu FETÖ’nün hakkından geldik! Partileri mecliste. Bu mu FETÖ’yü bitirdik! 15 Temmuz’daki mukavemetin kaleleri olan milliyetçiler ve tarikatler medyada ağır saldırı altında. Bu mu FETÖ’yü bitirdik!

FETÖ bir müminler ordusudur. Tapınakçı zihniyeti ve Cizvit teşkilatlanmasına göre örgütlenmiş bir yapılanmadır. Sen bitirdim diyorsan ya safsındır, ya ahmaksındır ya da hainsindir. Bu millet olanı biteni üzüntüyle izliyor.

15 Temmuz 2016 savaşın kazanıldığı tarih değildir. Savaşın başladığı tarihtir. FETÖ ve icatçılarıyla büyük kavganın ilk adımıdır. Maalesef görülüyor ki daha büyük kavgalar vermek zorunda kalacağız. Yine dönecekler, intikam için dönecekler, daha kanlı dönecekler.

Fransa’da Tapınakçılar temizlendikten sonra bile artıkları iki yüz yıl sonra geri döndü. 200 bin Protestan Fransız sokaklarda öldürüldü, ardı sıra bir Fransız kralını katlettikten sonra kalbini çıkardılar. Nihayet 1789 hesaplaşması sırasında hapishane kaçkınları ve asker kaçakları Paris sokaklarını birbirine katarken kimse Kralına sahip çıkmadı. Ayakta uyuyan krala kim sahip çıksın. Fransa’ya öylece sahip oldular.

Kocası 16. Lui’nin ardından giyotine giden Marie Antuanet ne demişti halk yemeye ekmek bulamıyor dendiğinde kendisine: “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.”

Giyotine giderken kazara celladının ayağına bastığında “pardon” diyen sarayından dışarı burnunu çıkarmamış salak kadının “pasta yesinler” cevabını ciddi ciddi söylemiş olması durumu komik değil trajik hale getiriyor.

15 Temmuz Gecesi Allah millete öyle bir teslimiyet ve sekinet vermişti ki hatırladıkça “elhamdülillah” dedirtiyor.

Zikre, fikre ve duaya sarılarak hazır olmaktan başka bir yol yok. Sarsılmamak, silkelenmemek için hainler döndüklerinde.

İNTİKAM İÇİN DÖNDÜKLERİNDE…

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


Medyamit okuru Medyamit okuru 29.10.2018 12:42

Sayın yazar birşeyi merak ediyorum. Teröre bulaşmış demirtaş ve partisindekilerin gereği yapılıp icabında hapse bile atılıyorken. Bu bahsettiğiniz feto namussuzlarının partisi niye kurduruldu? Niçin kapatılmıyor? Fetoya bulaşanlar niçin içeri alınmıyor? Ayrıca bu millete bin kişiye sorsak 999 unun nazarında fetocu olduğu bilinen bazı isimler ile niçin akparti ve reis her zaman yanyana. Her açılışta davetliler. Cevaplarsanız sevinirim.

Füsun Füsun 30.10.2018 22:10

"Pasta" o devir Fransasında bizim bazlama ya da yufka ekmek gibi kişilerin evlerinde ucuza mal ettikleri ekmek diye biliyorum. Bizim anladığımız gibi lüks yiyecek değilmiş

Yuri jivago Yuri jivago 18.11.2018 18:33

Uzun zamandır böylesine doyurucu yazı okumamıştim, ne çok şey öğrendim! Tekrar okumaliym sağolun

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

Site en altı
yukarı çık